Popis projektu

Vybudovanie Wifi prástupných bodov na miestach komunálnho života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Bajtava k širokopásmovéu internetu o minimálnej veľkosti 30 Mbit/s. 

Prístupové body budú vybudované konkrétne na :

1. Obecný úrad a kultúrny dom, zapísané na LV č. 1, parcela registra C, parcelné č. 1407/2, súpisné číslo 86 - externý AP - 4 ks 

2. Materská škola, zapísaná na LV č. 1, parcela registra C, parcelné č. 238/2, súpisné číslo 14 - externý AP 2 ks

3. Mládežnícky klub zapísaný na LV č. 209, parcela registra C, parcelné č. 22, súpisné číslo 10, nájomná zmluva medzi obcou a vlastníkom - externý AP - 1 ks

4. Obytný komplex, zapísaný na LV č. 1, parcela registra C, parcelné č. 427/7, súpisné číslo 233 priľahlý park - externý AP - 1 ks

5. Skládka odpadu, budova Vážnice, zapísaná na LV č. 1, parcela registra C, parcelné č. 341/13, súpisné číslo 261 - externý AP - 1 ks

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFiSK a po úspešnom pripojení sa každému úživateľovi zobrazí ako uvítacia stránka www.bajtava.sk.

Jednotlivé prístupové body budú prepojené s centrálnym bodom na obecnom úrade pomocou optického vedenia. Napájanie jedotlivých AP bude riešené z existujúcich rozvodov pre napájanie kamerového systému, ktorý je už na daných lokalitách inštalovaný.

Uvedený popis predpokladaného umiestnenia prístupového bodu (resp. prístupových bodov) je podporený listom vlastníctva ku každej stavbe, resp. pozemku. 

Viac
Subjekt
Obec Bajtava
Miesta realizácie
Bajtava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2021 - 01.01.2022
Celková suma
13,500 €
Vlastné zdroje
675 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
B. Budovanie široko…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
23.08.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
23.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
23.08.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
23.11.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externý prístupový bod

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý prístupový bod

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov IČO
Názov
Obecné siete, s.r.o.
IČO
36831522
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.