Popis projektu

Cieľom projektu Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK II. je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie podporou a skvalitnením sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy zameraných na aktívne začlenenie sociálne znevýhodnených občanov v dotknutom území. Cieľovou skupinou sú predovšetkým osoby ubytované v ubytovni Fortuna zriadenej hl. mestom v Bratislave - Dúbravke a súčasní a bývalí klienti ubytovacích a sociálnych zariadení hl. mesta SR Bratislavy: odchovanci detských domov, sociálne slabé rodiny, obete domáceho násilia, osoby s problémom s uplatnením na trhu práce, deti ohrozené sociálno-patologickými javmi - t.j. jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením. 

Aktivita projektu: 1.

1.1. Poradenstvo v oblasti diskriminácie na trhu práce

1.2. Budovanie právneho povedomia o základných ľudských právach

1.3. Rozvoj potenciálu detí a dospelých

1.4. Znižovanie bariér a inklúziu dospelých a detí do majoritnej spoločnosti, spolupráca s externými subjektmi.

Služby budú poskytnuté minimálne 300 osobám cieľovej skupiny.

Miesto realizácie: Bratislava - Dúbravka.

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Dúbravka
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2019 - 01.01.2022
Celková suma
199,799 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
31,900 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Podpora inštitucionálneho rozvoja špeci…
Typ
Podpora inštitucion…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnávateľov/inštitúcií, ktoré po ukončení projektu poskytujú vzdelávanie/poradenstvo alebo realizujú opatrenia v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov ohrozených diskrimináciou zapojených do vzdelávania alebo využívajúcich poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
Hodnota
257,0 (počet)
Cieľ
300,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumárny hárok mzdy 9.2019

NSSDR Fortunáčik II mzdy 9.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdy 10.2019

Sumárny hárok mzdy 10.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2019
Názov

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2019
Názov

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
12,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Martinkova_poradkyna_04/2020

SH_mzdy_04.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Nagyova_poradkyna_04/2020

SH_mzdy_04.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Chmelarova_poradkyna_04/2020

SH_mzdy_04.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Kuchárova_supervizorka_04/2020

SH_mzdy_04.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Kuchárova_surpervizorka_03/2020

SH_mzdy_03.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Nazarejova_animatorka_03/2020

SH_mzdy_03.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Chmelarova_poradkyna_03/2020

SH_mzdy_03.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Nagyová_poradkyna_03/2020

SH_mzdy_03.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Martinkova_poradkyna_03/2020

SH_mzdy_03.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Lygova_pravnicka_03/2020

SH_mzdy_03.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Spalekova_supervizorka_03/2020

SH_mzdy_03.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Nazarejova_animatorka_02/2020

SH_mzdy_02.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Adam_supervizor_02/2020

SH_mzdy_02.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Martinkova_poradkyna_02/2020

SH_mzdy_02.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Nagyova_poradkyna_02/2020

SH_mzdy_02.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Chmelarova_poradkyna_02/2020

SH_mzdy_02.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vallova_poradkyna_02/2020

SH_mzdy_02.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Lygova_pravnicka_02/2020

SH_mzdy_02.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Nazarejova_animatorka_01/2020

SH_mzdy_01.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Martinkova_poradkyna_01/2020

SH_mzdy_01.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Nagyova_poradkyna_01/2020

SH_mzdy_01.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Chmelarova_poradkyna_01/2020

SH_mzdy_01.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Vallova_poradkyna_01/2020

SH_mzdy_01.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Lygová_pravnicka_01/2020

SH_mzdy_01.2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Nazarejova_animatorka_12/2020

SH_mzdy_12.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Martinkova_poradkyna_12/2020

SH_mzdy_12.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Nagyova_poradkyna_12/2020

SH_mzdy_12.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Chmelarova_poradkyna_12/2020

SH_mzdy_12.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vallova_poradkyna_12/2020

SH_mzdy_12.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Lygova_pravnicka_12/2020

SH_mzdy_12.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Lygova_pravnicka_11/2019

SH_mzdy_11.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vallova_porakyna_11/2019

SH_mzdy_11.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Chmelarova_poradkyna_11/2019

SH_mzdy_11.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Nagyova_poradkyna_11/2019

SH_mzdy_11.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Martinkova_poradkyna_11/2019

SH_mzdy_11.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Nazarejova_animatorka_11/2019

SH_mzdy_11.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Lygova_pravnicka_10/2019

SH_mzdy_10.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Martinkova_poradkyna_10/2019

SH_mzdy_10.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Nagyova_poradkyna_10/2019

SH_mzdy_10.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Vallova_poradkyna_10/2019

SH_mzdy_10.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Martinkova_poradkyna_09/2019

mzdy_9.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Nagyova_poradkyna_09/2019

mzdy_9.2019

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Rozpočet projektu ( 903)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

905- Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Rozpočet projektu ( 905)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špaleková_supervízorka_07/2020

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Nazarejová_animátorka_07/2020

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Chmelárová_poradkyňa_07/2020

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Nagyová_poradkyňa_07/2020

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Martinková_poradkyňa_07/2020

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Kuchárová_supervízorka_07/2020

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Špaleková_supervízorka_06/2020

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Martinková_poradkyňa_06/2020

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Nagyová_poradkyňa_06/2020

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Vallová_poradkyňa_06/2020

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Martinková_poradkyna_5/2020

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Nagyová_poradkyna_05/2020

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Špaleková_supervízorka_05/2020

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Kuchárová_supervízorka_05/2020

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Rozpočet projektu ( 903)

Rozpočet projektu ( 903)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
5,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Rozpočet projektu ( 905)

Rozpočet projektu ( 905)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Chmelárová_poradkyňa_10/2020

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nagyová_poradkyňa_10/2020

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Martinková_poradkyňa_10/2020

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Martinková_poradkyňa_9/2020

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nagyová_poradkyňa_9/2020

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chmelárová_poradkyňa_9/2020

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chmelárová_poradkyňa_8/2020

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nagyová_poradkyňa_8/2020

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Martinková_poradkyňa_8/2020

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozpočet projektu ( 903)

Rozpočet projektu ( 903)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
5,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Rozpočet projektu ( 905)

Rozpočet projektu ( 905)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Nagyová_poradkyňa_1/2021

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Martinková_poradkyňa_1/2021

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Chmelárová_poradkyňa_1/2021

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nagyová_poradkyňa_12/2020

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Chmelárová_poradkyňa_12/2020

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Martinková_poradkyňa_12/2020

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Chmelárová_poradkyňa_11/2020

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Nagyová_poradkyňa_11/2020

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Martinková_poradkyňa_11/2020

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Chmelárová_mzda_3/2021

Rekapitulácia miezd 3/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Martinková_mzda_3/2021

Rekapitulácia miezd 3/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Chmelarova_mzda_4/2021

Rekapitulácia miezd 4/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Martinkova_mzda_4/2021

Rekapitulácia miezd 4/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Rosolankova_mzda_4/2021

Rekapitulácia miezd 4/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Martinkova_mzda_2/2021

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Chmelárová_mzda_2/2021

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Rozpočet projektu (905)_5005

Rozpočet projektu (905)_5005

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Rozpočet projektu (903)_5005

Rozpočet projektu (903)_5005

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Chmelárová_poradkyňa_12/2021

Rekapitulácia miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Rosoľanková_poradkyňa_12/2021

Rekapitulácia miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Rosoľanková_poradkyňa_5/2021

Rekapitulácia miezd 5/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Martinková_poradkyňa_5/2021

Rekapitulácia miezd 5/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Chmelarova_poradkyna_5/2021

Rekapitulácia miezd 5/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Chmelárová_poradkyňa_8/2021

Rekapitulácia miezd 8/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Rosoľanková_poradkyňa_8/2021

Rekapitulácia miezd 8/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Martinková_poradkyňa_8/2021

Rekapitulácia miezd 8/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Rosoľanková_poradkyňa_6/2021

Rekapitulácia miezd 6/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Chmelárová_poradkyňa_6/2021

Rekapitulácia miezd 6/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Martinková_poradkyňa_6/2021

Rekapitulácia miezd 6/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Rosoľanková_poradkyňa_7/2021

Rekapitulácia miezd 7/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Rosoľanková_poradkyňa_7/2021

Rekapitulácia miezd 7/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Chmelárová_poradkyňa_7/2021

Rekapitulácia miezd 7/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Martinková_poradkyňa_9/2021

Rekapitulácia miezd 9/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Chmelárová_poradkyňa_9/2021

Rekapitulácia miezd 9/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Rosoľanková_poradkyňa_9/2021

Rekapitulácia miezd 9/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Martinková_poradkyňa_10/2021

Rekapitulácia miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Rosoľanková_poradkyňa_10/2021

Rekapitulácia miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Chmelárová_poradkyňa_10/2021

Rekapitulácia miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Rosoľanková_poradkyňa_11/2021

Rekapitulácia miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Chmelárová_poradkyňa_11/2021

Rekapitulácia miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Rosoľanková_poradkyňa_1/2022

Rekapitulácia miezd 1/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Martinková_poradkyňa_1/2022

Rekapitulácia miezd 1/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Chmelárová_poradkyňa_1/2022

Rekapitulácia miezd 1/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

903- Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

903- Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
14,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

5006-905_Fortunáčik II

905- Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov IČO
Názov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO
00603481
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.