Popis projektu

Hlavný cieľom predkladaného projektu je poskytovať komplexnú, modernú, bezpečnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť akútnym a chronickým pacientom na regionálnej a nadregionálnej a až celoštátnej úrovni pri zachovaní zásady hospodárnosti a efektívnosti. Dosiahne sa to splnením viacerých cieľov, medzi ktoré patria:

  • skrátenie doby hospitalizácie na 5,2 dní,
  • udržanie obložnosti akútnych lôžok na úrovni minimálne 80 %,
  • EBITDA marža na úrovni 5% do 5 rokov od začiatku realizácie projektu prestavby a nákupu zariadení,
  • rozšírenie komplexnosti zdravotnej starostlivosti pacientov
  • skrátenie doby diagnostiky na pacienta

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 3 hlavných aktivít projektu:

Harmonogram realizácie: 07/2019 - 06/2021

Predmetom realizácie aktivity je modernizácia a prístavba 4 stavebných objektov v rámci hlavného pavilónu

Harmonogram realizácie: 07/2019 - 06/2021

Predmetom realizácie aktivity je obstaranie viac ako 70 zariadení rozdelených do 34 hlavných skupín. Zariadenia budú využívané výhradne na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti a súvisiace úkony.

Harmonogram realizácie: 05/2021 - 06/2021

Predmetom aktivity bude zhotovenie energetického certifikátu  za účelom posúdenie energetických výsledkov projektu v súlade s podmienkami výzvy.

Prostredníctvom realizácie hlavných aktivít dosiahneme plnenie nasledujúcich merateľných ukazovateľov:

P0374 - Počet renovovaných verejných budov

P0579 - Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc

P0614 - Podlahová plocha renovovaných verejných budov 

Dĺžka realizácie celého projektu je 24 mesiacov, od 07/2019 do 06/2021.

Miesto realizácie projektu je budova hlavného Monobloku Fakultnej Nemocnice s poliklinikou Nové Zámky na ulici Slovenská 11/A, 974 01 Nové Zámky.

Viac
Subjekt
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Miesta realizácie
Nové Zámky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.10.2022
Celková suma
15,195,431 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
806,425 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Opatrenia na zvýšenie energetickej hosp…
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Dodávka zdravotníckej techniky, zariade…
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
22.11.2019
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia a rekonštrukcia existujúci…
Typ
Modernizácia a reko…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
23.09.2019
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
1,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
24449,24 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Laserový litotriptor

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laserový litotriptor

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

7F. Flexibilný rinofaryngoskop fibroskop

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7F. Flexibilný rinofaryngoskop fibroskop

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Ultrasonografický prístroj pre urológiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ultrasonografický prístroj pre neurológiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ultrasonografický prístroj pre KAIM

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ultrasonografický prístroj pre gynekológiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ultrasonografický prístroj pre urológiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Ultrasonografický prístroj pre neurológiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Ultrasonografický prístroj pre KAIM

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Ultrasonografický prístroj pre gynekológiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Kraniálna navigácia /StealthStation S8/ s elektromagnetickým modulom a príslušenstvom

Faktúra (KZ 84/2018)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
321,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Kraniálna navigácia /StealthStation S8/ s elektromagnetickým modulom a príslušenstvom

Faktúra (KZ 84/2018)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
321,600 €
Schválené na preplatenie
321,600 €
Realizácia
-
Názov

Vyšetrovací ORL mikroskop

Faktúra (KZ VO/2018/9)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Vyšetrovací ORL mikroskop

Faktúra (KZ VO/2018/9)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,600 €
Schválené na preplatenie
24,600 €
Realizácia
-
Názov

Operačná lampa pre otorinolaryngológiu

Faktúra (KZ VO/2019/5)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Operačná lampa pre otorinolaryngológiu

Faktúra (KZ VO/2019/5)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,591 €
Schválené na preplatenie
17,591 €
Realizácia
-
Názov

7G. Videokolonoskop /HD Videokolonoskopická zostava/

Faktúra (KZ VO/2018/15)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

7G. Videokolonoskop /HD Videokolonoskopická zostava/

Faktúra (KZ VO/2018/15)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,318 €
Schválené na preplatenie
68,318 €
Realizácia
-
Názov

Elektrická odsávačka mobilná /DOMINANTFlex/ s príslušenstvom

Faktúra (KZ VO/2018/10)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Elektrická odsávačka mobilná /DOMINANTFlex/ s príslušenstvom

Faktúra (KZ VO/2018/10)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,828 €
Schválené na preplatenie
55,828 €
Realizácia
-
Názov

Operačný ORL mikroskop

Faktúra (KZ VO/2018/18)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Operačný ORL mikroskop

Faktúra (KZ VO/2018/18)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,400 €
Schválené na preplatenie
122,400 €
Realizácia
-
Názov

Vŕtací systém pre ortopédiu

Faktúra (KZ VO/2019/14)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Vŕtací systém pre ortopédiu

Faktúra (KZ VO/2019/14)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,826 €
Schválené na preplatenie
33,826 €
Realizácia
-
Názov

Vŕtací systém pre traumatológiu

Faktúra (KZ VO/2019/4)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Vŕtací systém pre traumatológiu

Faktúra (KZ VO/2019/4)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,826 €
Schválené na preplatenie
33,826 €
Realizácia
-
Názov

Podtlakový tkanivový /karuselový/ procesor

Faktúra (KZ VO/2019/3)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Kryostat (zmrazovací mikrotóm)

Faktúra (KZ VO/2019/3)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Sánkový mirkotóm

Faktúra (KZ VO/2019/3)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Mikroskop s kamerou

Faktúra (KZ VO/2019/3)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Parafínová zalievacia linka

Faktúra (KZ VO/2019/3)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Kryostat (zmrazovací mikrotóm)

Faktúra (KZ VO/2019/3)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,076 €
Schválené na preplatenie
26,076 €
Realizácia
-
Názov

Mikroskop s kamerou

Faktúra (KZ VO/2019/3)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,728 €
Schválené na preplatenie
22,728 €
Realizácia
-
Názov

Podtlakový tkanivový /karuselový/ procesor

Faktúra (KZ VO/2019/3)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,432 €
Schválené na preplatenie
48,432 €
Realizácia
-
Názov

Sánkový mirkotóm

Faktúra (KZ VO/2019/3)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,800 €
Schválené na preplatenie
19,800 €
Realizácia
-
Názov

Parafínová zalievacia linka

Faktúra (KZ VO/2019/3)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,400 €
Schválené na preplatenie
11,400 €
Realizácia
-
Názov

7D. Ultratenký ureteroskop - renoskop

Faktúra (KZ VO/2019/12)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

7D. Ultratenký ureteroskop - renoskop

Faktúra (KZ VO/2019/12)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7D. Ultratenký ureteroskop - renoskop

Faktúra (KZ VO/2019/12)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laparoskopická veža s UHD rozlíšením a inštrumentárium /7K. Laparoskopická zostava s príslušenstvom pre chirurgiu/

Faktúra (KZ VO/2018/16)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7E. Urologický resektoskop

Faktúra (KZ VO/2019/6)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

7E. Urologický resektoskop

Faktúra (KZ VO/2019/6)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7E. Urologický resektoskop

Faktúra (KZ VO/2019/6)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ultrazvuková odsávačka pre neurochirurgiu

Faktúra (KZ VO/2020/26)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Ultrazvuková odsávačka pre neurochirurgiu

Faktúra (KZ VO/2020/26)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ultrazvuková odsávačka pre neurochirurgiu

Faktúra (KZ VO/2020/26)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Video EEG prístroj

Faktúra (KZ 224/2018)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Video EEG prístroj

Faktúra (KZ 224/2018)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Video EEG prístroj

Faktúra (KZ 224/2018)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7C. Rigidný ureteroskop

Faktúra (KZ VO/2019/11)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

7C. Rigidný ureteroskop

Faktúra (KZ VO/2019/11)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7C. Rigidný ureteroskop

Faktúra (KZ VO/2019/11)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7B. Videoreťazec s video uretero - renoskopom

Faktúra (KZ VO/2020/25)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

7B. Videoreťazec s video uretero - renoskopom

Faktúra (KZ VO/2020/25)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7B. Videoreťazec s video uretero - renoskopom

Faktúra (KZ VO/2020/25)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výhrevné lôžko pre intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť o kriticky chorých i o extrémne nezrelých novorodencov s ohrevom zhora a zdola

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Cerebrálny a somatický oximeter s využívaním technológie NIRS

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Hybridný inkubátor kombinovaný s výhrevným lôžkom

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Elektrická impedančná segmentografia

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Zariadenie na terapiu novorodencov celotelovou riadenou hypotermiou

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Prístroj pre vysoko prietokové nazálne dávkovanie kyslíka

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Prístroj pre neinvazívnu ventiláciu novorodencov formou nazálnej aplikácie kontinuálneho pozitívneho tlaku do dýchacích ciest "CPAP"

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Prístroj pre pľúcnu ventiláciu novorodencov so synchronizáciou invazívnej ventilácie a synchronizáciou neinvazívnej ventilácie aj pre extrémne nezrených novorodencov s ťažko detekovateľným spontánnym dychovým úsilím

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Monitor cerebrálnych funkcií novorodencov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Intenzívny dvojstenný inkubátor

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Monitor na kontinuálne transkutánne meranie plynov pO2/pCO2

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Prístroj pre pľúcnu ventiláciu novorodencov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Prístroj pre podtlakovú drenáž hrudníka

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Komplexný systém monitorovania pacientov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Prístroj na analýzu krvných plynov, pH, iontov a ďalších vybraných markerov priamo na pracovisku starostlivosti o kriticky chorých novorodencov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Mobilný stabilizovaný vozík s elektrickým napájaním

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Box na aseptickú prípravu parenterálnej výživy a iných infúznych liekov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Cerebrálny a somatický oximeter s využívaním technológie NIRS

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hybridný inkubátor kombinovaný s výhrevným lôžkom

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektrická impedančná segmentografia

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie na terapiu novorodencov celotelovou riadenou hypotermiou

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj pre vysoko prietokové nazálne dávkovanie kyslíka

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj pre neinvazívnu ventiláciu novorodencov formou nazálnej aplikácie kontinuálneho pozitívneho tlaku do dýchacích ciest "CPAP"

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj pre pľúcnu ventiláciu novorodencov so synchronizáciou invazívnej ventilácie a synchronizáciou neinvazívnej ventilácie aj pre extrémne nezrených novorodencov s ťažko detekovateľným spontánnym dychovým úsilím

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitor cerebrálnych funkcií novorodencov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Intenzívny dvojstenný inkubátor

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitor na kontinuálne transkutánne meranie plynov pO2/pCO2

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj pre pľúcnu ventiláciu novorodencov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj pre podtlakovú drenáž hrudníka

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komplexný systém monitorovania pacientov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj na analýzu krvných plynov, pH, iontov a ďalších vybraných markerov priamo na pracovisku starostlivosti o kriticky chorých novorodencov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilný stabilizovaný vozík s elektrickým napájaním

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výhrevné lôžko pre intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť o kriticky chorých i o extrémne nezrelých novorodencov s ohrevom zhora a zdola

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Box na aseptickú prípravu parenterálnej výživy a iných infúznych liekov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cerebrálny a somatický oximeter s využívaním technológie NIRS

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hybridný inkubátor kombinovaný s výhrevným lôžkom

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Intenzívny dvojstenný inkubátor

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitor cerebrálnych funkcií novorodencov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektrická impedančná segmentografia

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie na terapiu novorodencov celotelovou riadenou hypotermiou

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj pre vysoko prietokové nazálne dávkovanie kyslíka

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj pre pľúcnu ventiláciu novorodencov so synchronizáciou invazívnej ventilácie a synchronizáciou neinvazívnej ventilácie aj pre extrémne nezrených novorodencov s ťažko detekovateľným spontánnym dychovým úsilím

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitor na kontinuálne transkutánne meranie plynov pO2/pCO2

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj pre pľúcnu ventiláciu novorodencov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj pre neinvazívnu ventiláciu novorodencov formou nazálnej aplikácie kontinuálneho pozitívneho tlaku do dýchacích ciest "CPAP"

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj pre podtlakovú drenáž hrudníka

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komplexný systém monitorovania pacientov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj na analýzu krvných plynov, pH, iontov a ďalších vybraných markerov priamo na pracovisku starostlivosti o kriticky chorých novorodencov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilný stabilizovaný vozík s elektrickým napájaním

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výhrevné lôžko pre intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť o kriticky chorých i o extrémne nezrelých novorodencov s ohrevom zhora a zdola

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Box na aseptickú prípravu parenterálnej výživy a iných infúznych liekov

Faktúra (KZ VO/2019/1)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7J.Artroskopická zostava s príslušenstvom

Faktúra (KZ VO/2018/24)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7J.Artroskopická zostava s príslušenstvom

Faktúra (KZ VO/2018/24)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

7A.Videolaryngoskop

Faktúra (KZ VO/2018/21)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7A.Videolaryngoskop

Faktúra (KZ VO/2018/21)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

7I.Hysteroskop

Faktúra (KZ VO/2018/23)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7I.Hysteroskop

Faktúra (KZ VO/2018/23)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

7H.Laparoskopická zostava s príslušenstvom pre gynekológiu

Faktúra (KZ VO/2018/22)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7H.Laparoskopická zostava s príslušenstvom pre gynekológiu

Faktúra (KZ VO/2018/22)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Zariadenie na peroperačnú detekciu sentinelových lymfatických uzlín

Faktúra (KZ VO/2018/20)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie na peroperačnú detekciu sentinelových lymfatických uzlín

Faktúra (KZ VO/2018/20)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Monitor kontinuálnych eliminačných metód /Prístroj pre kontinuálne eliminačné metódy/

Faktúra (KZ 225/2019)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitor kontinuálnych eliminačných metód /Prístroj pre kontinuálne eliminačné metódy/

Faktúra (KZ 225/2019)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Digitálny mobilný rtg prístroj

Faktúra (KZ 0269/2019)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálny mobilný rtg prístroj

Faktúra (KZ 0269/2019)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Koagulačný prístroj

Faktúra (KZ VO/0218/19)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Koagulačný prístroj

Faktúra (KZ VO/0218/19)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Stavebné práce (DPH)

Interný doklad

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Žiadaná suma
68,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Stavebné práce (DPH)

Interný doklad

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Žiadaná suma
71,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Stavebné práce (DPH)

Interný doklad

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Žiadaná suma
71,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
341,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Operačný neurochirurgický mikroskop pre operácie chrbtice

Faktúra (KZ 85/2018)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Operačný neurochirurgický mikroskop pre operácie chrbtice

Faktúra (KZ 85/2018)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Urologický zákrokový stôl

Faktúra (KZ VO/2019/26)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Urologický zákrokový stôl

Faktúra (KZ VO/2019/26)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilný röntgenový prístroj - C rameno /chirurg.a urológia/

Faktúra (KZ 3040/2019)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Mobilný röntgenový prístroj - C rameno /traum. a kardiolog./

Faktúra (KZ 3040/2019)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Mobilný röntgenový prístroj - C rameno /traum. a kardiolog./

Faktúra (KZ 3040/2019)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilný röntgenový prístroj - C rameno /chirurg.a urológia/

Faktúra (KZ 3040/2019)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modulárny ožarovací systém pre fototerapiu na lokálne použitie

Faktúra (KZ 1/2019)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Celotelová ožarovacia kabína pre fototerapiu

Faktúra (KZ 1/2019)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Modulárny ožarovací systém pre fototerapiu na lokálne použitie

Faktúra (KZ 1/2019)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Celotelová ožarovacia kabína pre fototerapiu

Faktúra (KZ 1/2019)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laparoskopická veža s UHD rozlíšením a inštrumentárium /7K. Laparoskopická zostava s príslušenstvom pre chirurgiu/

Faktúra (VO/2018/16)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laparoskopická veža s UHD rozlíšením a inštrumentárium /7K. Laparoskopická zostava s príslušenstvom pre chirurgiu/

Faktúra (VO/2018/16)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Zariadenie na elektrokardiografické vyšetrenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

EKG Holter

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Defibrilátor s ekg monitorom a kardiostimulátorom

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Zariadenie na elektrokardiografické vyšetrenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EKG Holter

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Defibrilátor s ekg monitorom a kardiostimulátorom

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie na ergometrické vyšetrenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Centrálny monitorovací a vyhodnocovací systém pre telemetriu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Archivačný systém s možnosťou pripojenia na NIS

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Telemetrický systém

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Zariadenie na ergometrické vyšetrenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Centrálny monitorovací a vyhodnocovací systém pre telemetriu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Archivačný systém s možnosťou pripojenia na NIS

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Telemetrický systém

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Interný doklad

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Žiadaná suma
110,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Stavebné práce

Interný doklad

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Žiadaná suma
110,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
551,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
551,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Univerzálny priamo digitálny rtg prístroj s dvomi detektormi

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Univerzálny priamo digitálny rtg prístroj s dvomi detektormi

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Vŕtací systém pre neurochirurgiu a spinálnu chirurgiu

Faktúra (KZ č. 69)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vŕtací systém pre neurochirurgiu a spinálnu chirurgiu

Faktúra (KZ č. 69)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Zariadenia na cerebrálnu a somatickú oxymetriu

Faktúra (KZ č. 68)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenia na cerebrálnu a somatickú oxymetriu

Faktúra (KZ č. 68)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Kontajnerový systém s príslušenstvom pre COS

Faktúra (KZ č 28/2020)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
382,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajnerový systém s príslušenstvom pre COS

Faktúra (KZ č 28/2020)

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
382,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Anestéziologický prístroj s monitorom pre hemodynamické parametre

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
496,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokovacia stanica pre infúznu techniku

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Injekčné dávkovače s vysokou presnosťou s krokovaním rýchlostí po 0,01 ml/hod s dokovacími stanicami

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
IČO
31792693
Názov
S&T Slovakia s. r. o.
IČO
31349935
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.