Popis projektu

Cieľom projektu Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regióny je zvýšenie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičstva a z toho vyplývajúce zvýšenie potenciálu cestovného ruchu cezhraničného regiónu. V súčasnosti nejestvuje medzi partnerskými obcami cesta, ktorá by spĺňala parametre cyklotrasy. Predmetom projektu je rekonštrukcia jestvujúcej cesty na cyklistickú trasu v dĺžke 4,454 km na slovenskej a 0,22 km na českej strane hranice, t.j. spolu 4,674  km spájajúcej partnerské obce na oboch stranách hranice, rekonštrukcia pamiatok (Prícestný kríž, Pamätník oslobodenia a Žulový kríž). Prikladáme fotodokumentáciu pamatníkov, ktoré sú kultúrnym dedičstvom a lokality Adamovských jazier, ktoré sú chránenou vtáčou oblasťou a lokalitou prírodného významu (prepojené cyklotrasou). Realizácia projektu okrem iného prispeje k zachovaniu, ochrane a rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva.

Viac
Subjekt
Mesto Gbely
Partneri
Obec Tvrdonice
Miesta realizácie
Gbely, Tvrdonice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.10.2019
Celková suma
570,183 €
Vlastné zdroje
32,725 €
Vyčerpané z projektu
66,479 €
Nezrovnalosti
208 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
15.12.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
15.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
15.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
15.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
4,674 (km)
Cieľ
4,674 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Investície

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Výdavky na vybavenie

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Výdavky na expertízu a iné externé služby

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Náklady na zamestnancov

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
3,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Investície

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
312,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Výdavky na vybavenie

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Výdavky na expertízu a iné externé služby

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Náklady na zamestnancov

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
3,944 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

9/2019 DPP

Personální výdaje

Vlastník dokladu
Obec Tvrdonice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

9/2019 DPP

Personální výdaje

Vlastník dokladu
Obec Tvrdonice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

2 Faktura Strabag

Investice

Vlastník dokladu
Obec Tvrdonice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

2 Faktura Strabag

Investice

Vlastník dokladu
Obec Tvrdonice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,889 €
Schválené na preplatenie
61,889 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Investice

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Tvrdonice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Tvrdonice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Tvrdonice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

náklady na vybavení

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Tvrdonice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Tvrdonice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Tvrdonice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Tvrdonice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

náklady na vybavení

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Tvrdonice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV_2

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2019
Názov

ZDV_2

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
312,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2019
Názov

ZDV_2

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2019
Názov

Náklady na zamestnancov

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
2,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2019
Názov

Výdavky na vybavenie

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2019
Názov

Výdavky na expertízu a iné externé služby

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2019
Názov

Investície

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
312,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2019
Názov

Personálne výdavky

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Gbely
Dodávateľ
Mesto Gbely
Žiadaná suma
2,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Gbely

Suma celkom
42 €
Vrátená suma
4 €
Suma na vymáhanie
42 €
Typ
Iné nezrovnalosti v…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Mesto Gbely

Suma celkom
42 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
42 €
Typ
Iné nezrovnalosti v…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Mesto Gbely

Suma celkom
166 €
Vrátená suma
17 €
Suma na vymáhanie
166 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Mesto Gbely

Suma celkom
42 €
Vrátená suma
42 €
Suma na vymáhanie
42 €
Typ
Iné nezrovnalosti v…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Gbely

Suma celkom
166 €
Vrátená suma
166 €
Suma na vymáhanie
166 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Gbely
IČO
00309524
Názov
Obec Tvrdonice
IČO
00283631
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.