Popis projektu

Cieľom projektu je vypracovanie programu starostlivosti (ďalej len PS) o ohrozený druh európskeho významu – hlavátku podunajskú (), a to na báze aktuálnych a relevantných podkladov a poznatkov o výskyte a faktoroch ohrozenia druhu na lokalitách jej prirodzeného výskytu, tiež v územiach kde bol druh introdukovaný a úspešne naturalizovaný v podmienkach Slovenska.

Ako podklad pre vypracovanie PS plánujeme použiť výsledky terénnych prieskumov a meraní (analýz) vybraných faktorov prostredia dôležitých z hľadiska výskytu druhu. Na základe výskumu a meraní budú stanovené faktory ohrozenia druhu  a následne navrhnuté opatrenia na jeho ochranu.

zahŕňa celkom 8 lokalít, z ktorých šesť sa nachádza v povodí Dunaja (rieky Váh, Orava, Kysuca, Turiec, Hron, Dunaj) a dve v povodí Visly (rieky Poprad a Dunajec). V rámci projektového územia je zahrnutých celkom 12 území európskeho významu, kde hlavátka podunajská tvorí predmet ich ochrany. Jedná sa o nasledovné lokality: SKUEV0253 Váh, SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu, SKUEV0243 Orava, SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou, SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok, SKUEV0303 a SKUEV1303 Alúvium Hrona, SKUEV0947 Stredný tok Hrona, SKUEV0309 Poprad, SKUEV0338 Plavečské štrkoviská, SKUEV0337 Pieniny, SKUEV0090 a SKUEV2090 Dunajské luhy a SKUEV2064 Bratislavské luhy. Plánované aktivity projektu zasahujú do územnej pôsobnosti správ 6 národných parkov (NP Veľká Fatra, NP Malá Fatra, TANAP, PIENAP, NP Muránska planina, NAPANT) a 5 chránených krajinných oblastí (CHKO Horná Orava, CHKO Kysuce, CHKO Poľana, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Dunajské luhy). Niektoré lokality druhu sa nachádzajú mimo existujúcej sústavy chránených území, prípadne v úsekoch tokov, odkiaľ druh z rôznych príčin vymizol (napr. povodie Slanej, Hornádu).

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Devín, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Čunovo, Bratislava - mestská časť Jarovce, Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava - mestská časť Rusovce, Hamuliakovo, Kalinkovo, Baka, Bodíky, Dobrohošť, Gabčíkovo, Kľúčovec, Kyselica, Medveďov, Rohovce, Sap, Šamorín, Vojka nad Dunajom, Číčov, Klížska Nemá, Trávnik, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove, Dunajov, Krásno nad Kysucou, Bziny, Dlhá nad Oravou, Dolný Kubín, Horná Lehota, Istebné, Kraľovany, Krivá, Medzibrodie nad Oravou, Oravská Poruba, Oravský Podzámok, Párnica, Sedliacka Dubová, Veličná, Žaškov, Kysucké Nové Mesto, Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Povina, Radoľa, Rudinka, Beňadiková, Galovany, Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš, Liptovský Trnovec, Podtureň, Uhorská Ves, Vlachy, Benice, Bystrička, Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom, Krpeľany, Laskár, Ležiachov, Lipovec, Martin, Nolčovo, Podhradie, Príbovce, Rakovo, Slovany, Socovce, Sučany, Šútovo, Trebostovo, Trnovo, Turany, Turčianska Štiavnička, Turčianske Kľačany, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Vrútky, Bešeňová, Hubová, Ivachnová, Likavka, Liptovská Teplá, Liptovský Michal, Lisková, Ľubochňa, Ružomberok, Stankovany, Štiavnička, Švošov, Turík, Blažovce, Moškovec, Nižná, Podbiel, Tvrdošín, Gbeľany, Mojš, Nezbudská Lúčka, Strečno, Teplička nad Váhom, Varín, Žilina, Badín, Banská Bystrica, Brusno, Hronsek, Lučatín, Medzibrod, Slovenská Ľupča, Vlkanová, Brezno, Hronec, Nemecká, Podbrezová, Predajná, Ráztoka, Valaská, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Sielnica, Sliač, Veľká Lúka, Zvolen, Brehy, Hronský Beňadik, Nová Baňa, Orovnica, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Voznica, Žarnovica, Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Hronská Dúbrava, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Pitelová, Trnavá Hora, Žiar nad Hronom, Bušovce, Červený Kláštor, Čirč, Forbasy, Hajtovka, Hniezdne, Holumnica, Huncovce, Chmeľnica, Kežmarok, Krížová Ves, Legnava, Lechnica, Lesnica, Ľubotín, Majere, Malý Lipník, Mníšek nad Popradom, Nižné Ružbachy, Orlov, Plaveč, Plavnica, Podhorany, Podolínec, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Starina, Sulín, Údol
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2019 - 01.11.2021
Celková suma
505,534 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
18,798 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Vypracovanie programu starostlivosti o …
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných dokumentov starostlivosti
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2019

Mzdové výdavky PA 03-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
761 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2019

Mzdové výdavky PA 03-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
761 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2019

Mzdové výdavky PA 03-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
761 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2019

Mzdové výdavky PA 03-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
761 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

cestovné náhrady 05/2019

cestovné náhrady 05/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2019

Mzdové výdavky HA 03-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
843 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2019

Mzdové výdavky HA 03-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,363 €
Schválené na preplatenie
1,363 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2019

Mzdové výdavky HA 03-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,101 €
Schválené na preplatenie
2,101 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2019

Mzdové výdavky HA 03-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
820 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

cestovné náhrady 06/2019

cestovné náhrady 06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

cestovné náhrady 04/2019

cestovné náhrady 04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

pumpa na nafukovanie raftu a kánoe

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

plávacia vesta

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

nafukovacie kánoe

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,952 €
Schválené na preplatenie
1,952 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

vodácka prilba

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

vodácka bunda

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
1,404 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

neoprénové topánky

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

pádlo k raftu a kánoe

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
499 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

nafukovací rafr

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
1,697 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

neoprénový oblek

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
1,318 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

neoprénové rukavice

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

vodácke nohavice

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,447 €
Schválené na preplatenie
1,447 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

vodácka prilba

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
-
Názov

vodácka bunda

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
1,404 €
Realizácia
-
Názov

neoprénové topánky

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
-
Názov

pumpa na nafukovanie raftu a kánoe

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
-
Názov

pádlo k raftu a kánoe

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
499 €
Realizácia
-
Názov

nafukovací rafr

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
1,697 €
Realizácia
-
Názov

neoprénový oblek

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
1,318 €
Realizácia
-
Názov

neoprénové rukavice

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
-
Názov

vodácke nohavice

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,447 €
Schválené na preplatenie
1,447 €
Realizácia
-
Názov

nafukovacie kánoe

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,952 €
Schválené na preplatenie
1,952 €
Realizácia
-
Názov

plávacia vesta

vodácke oblečenie a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady 09/2019

cestovné náhrady 09/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

cestovné náhrady 11/2019

cestovné náhrady 11/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2019

Mzdové výdavky PA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2019

Mzdové výdavky PA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2019

Mzdové výdavky PA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2019

Mzdové výdavky PA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2019

Mzdové výdavky PA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2019

Mzdové výdavky PA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

cestovné náhrady 12/2019

cestovné náhrady 12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

cestovné náhrady 08/2019

cestovné náhrady 08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2019
Názov

cestovné náhrady 07/2019

cestovné náhrady 07/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

cestovné náhrady 10/2019

cestovné náhrady 10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov IČO
Názov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO
17058520
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.