Popis projektu

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní WIFI externých prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým
občanom a návštevníkom obce Strečno k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
Predpokladné umiestnenie externých prístupových bodov bude na uvedených miestach:

                Access point AP1in             Kultúrny dom

                Access point AP2in             Kultúrny dom - Sokolská 487

                Access point AP3in             Kultúrny dom - Sokolská 487

                Access point AP4out          Obecný úrad námestie amfiteáter - Sokolská 487

                Access point AP5out          Obecný úrad námestie amfiteáter-Sokolská 487

                Access point AP6out          Obecný úrad námestie amfiteáter - Sokolská 487

                Access point AP7out          Informačné centrum s námestím - SNP 758

                Access point AP8out          multifunkčné ihrisko škola - školská 289

                Access point AP9out          multifunkčné ihrisko škola - školská 289

                Access point AP10out        športový areál - 764

                Access point AP11out        športový areál - 764

                Access point AP12out        športový areál - 764

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka stránka obce
- http://www.strecno.sk/. Budované Wifi prístupové body sa budú inštalovať 

na podperných bodoch VO vzdušných vedení a na príslušných vybraných obecných budovách.

           Z hľadiska personálneho obsadenia bude zabezpečený z vlastných zdrojov obce v pracovnom čase stanovenom v organizačnom poriadku obce. Centrálny dispečing je inštalovaný v sídle obecného úradu. Prevádzkové náklady wifi systému budú hradené z vlastných zdrojov rozpočtu obce.

Uvedený popis predpokladaného umiestnenia prístupových bodov je podporený Čestným vyhlásením obce Strečno. Čestné vyhlásenie je zároveň podporené mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov prostredníctvom https://www.google.
com/maps.

Viac
Subjekt
Obec Strečno
Miesta realizácie
Strečno
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.03.2020
Celková suma
13,436 €
Vlastné zdroje
672 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
B. Budovanie široko…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
05.04.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
28.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
05.04.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
28.06.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
Hodnota
12,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externý Access Point

Dodávka a montáž Wifi pripojenia

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
VJ control, s.r.o.
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

Interný Access Point

Dodávka a montáž Wifi pripojenia

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
VJ control, s.r.o.
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

Dodávka a montáž WIFI pripojenia

Dodávka a montáž WIFI pripojenia

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
VJ control, s.r.o.
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

Dodávka a montáž WIFI pripojenia

Dodávka a montáž WIFI pripojenia

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
VJ control, s.r.o.
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov IČO
Názov
VJ control, s.r.o.
IČO
47225432
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.