Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 335 300,000,000 € 549,315,331 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 356 58,300,000 € 113,027,200 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 229 40,300,000 € 65,395,139 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 91 50,000,000 € 88,571,191 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Výskumná agentúra

Uzavretá OTVORENA 58 301,000,000 € 375,630,674 €
Volanie

Vyzvanie na projekty technickej pomoci Ministerst…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Vyhlásená OTVORENA 7 12,394,130 € 15,899,204 €
Volanie

Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomo…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 5 17,212,625 € 19,231,882 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 39 30,000,000 € 71,048,234 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Uzavretá OTVORENA 19 28,520,000 € 33,534,029 €
Volanie

Vyzvanie na projekty technickej pomoci Ministerst…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 4 7,727,900 € 6,421,001 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Uzavretá OTVORENA 14 10,180,000 € 11,599,462 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Uzavretá OTVORENA 14 25,380,000 € 27,993,428 €
Volanie

Vyzvanie pre finančné nástroje OP VaI

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 9 174,200,000 € 174,200,000 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 17 82,000,000 € 49,963,478 €
Volanie

Vyzvanie na projekty technickej pomoci Ministerst…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 3 8,336,510 € 9,013,870 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 24 4,000,000 € 6,722,175 €
Volanie

Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomo…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 3 5,856,000 € 6,914,772 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Uzavretá OTVORENA 10 13,000,000 € 13,923,678 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 18 10,000,000 € 6,339,834 €
Volanie

Vyzvanie na projekty technickej pomoci Výskumnej …

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Vyhlásená OTVORENA 3 8,041,300 € 8,033,940 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.