Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Tvorba lepšej verejnej politiky - celé územie SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 16 3,649,619 € 4,419,269 €
Volanie

Tvorba lepšej verejnej politiky - Menej rozvinu...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 19 8,972,223 € 9,484,646 €
Volanie

Občianska informovanosť a participácia - celé ú...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 13 3,680,601 € 3,917,174 €
Volanie

Občianska informovanosť a participácia - Menej ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 15 7,238,710 € 7,847,162 €
Volanie

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slove...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 3,500,000 € 4,421,757 €
Volanie

Budovanie proklientsky orientovaného Úradu pre ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 1,090,000 € 1,363,891 €
Volanie

Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 1,400,000 € 1,725,520 €
Volanie

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 26,800,000 € 33,456,223 €
Volanie

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb vere...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 8,000,000 € 8,391,640 €
Volanie

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k služ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 3,260,000 € 4,124,385 €
Volanie

Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 1,630,000 € 2,060,431 €
Volanie

Vyzvanie na projekt technickej pomoci

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 1,150,000 € 1,232,656 €
Volanie

Zefektívnený Najvyšší súd – FÁZA 1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 1,900,000 € 2,398,315 €
Volanie

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 11,000,000 € 13,864,905 €
Volanie

Reforma zberu a spracovania štatistických údajo...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 1,740,000 € 2,206,752 €
Volanie

Zefektívnenie správy daní a cla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 9,000,000 € 11,121,768 €
Volanie

Mapovanie a analýza stavu podporných a administ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 3,600,000 € 4,499,704 €
Volanie

Vybudovanie intervenčnej logiky strategického p...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 2,451,705 € 3,119,997 €
Volanie

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 5,170,000 € 6,432,604 €
Volanie

Zavedenie systému riadenia kvality v zbore väze...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 810,000 € 1,027,757 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.