Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Tvorba lepšej verejnej politiky - Menej rozvinutý…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 35 8,972,223 € 10,481,789 €
Volanie

Tvorba lepšej verejnej politiky - celé územie SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 16 3,649,619 € 4,419,269 €
Volanie

Inteligentný a lepší samosprávny kraj

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 8 18,675,000 € 21,977,481 €
Volanie

Občianska informovanosť a participácia - Menej ro…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 28 7,238,710 € 8,911,048 €
Volanie

Občianska informovanosť a participácia - celé úze…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 13 3,680,601 € 3,917,174 €
Volanie

Podpora koordinačných a implementačných kapacít r…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 8 8,925,000 € 6,398,751 €
Volanie

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovens…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 3,500,000 € 4,421,757 €
Volanie

Budovanie proklientsky orientovaného Úradu pre ve…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 1,090,000 € 1,363,891 €
Volanie

Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť ob…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 1,400,000 € 1,725,520 €
Volanie

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 26,800,000 € 33,456,223 €
Volanie

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejn…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 8,000,000 € 8,391,640 €
Volanie

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službá…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 3,260,000 € 4,124,385 €
Volanie

Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zv…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 1,630,000 € 2,060,431 €
Volanie

Vyzvanie na projekt technickej pomoci

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 1,150,000 € 1,232,656 €
Volanie

Zefektívnený Najvyšší súd – FÁZA 1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 1,900,000 € 2,398,315 €
Volanie

Zefektívnený Najvyšší súd – FÁZA 2

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 5,100,000 € 6,438,018 €
Volanie

Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obsta…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená UZAVRETA 1 1,750,000 € 2,154,162 €
Volanie

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 11,000,000 € 13,864,905 €
Volanie

Reforma zberu a spracovania štatistických údajov …

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 1,740,000 € 2,206,752 €
Volanie

Zefektívnenie správy daní a cla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 9,000,000 € 11,121,768 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.