Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti EVENT 4 YOU s.r.o. prostredníctvom rozvoja podnikania, zavedením novej inovatívnej technológie a licencie na prípravu jedál podľa systému stravovania Mgr. Antónie Mačingovej a pomocou týchto nástrojov poskytovať nové produkty (krabičkovú stravu podľa systému stravovania Mgr. Antónie Mačingovej). Predmetná inovácia v spoločnosti bude naplnená obstaraním licencie na prípravu nových jedál podľa systému stravovania Mgr. Antónie Mačingovej a možnosť používania ochranných známok na takto pripravených pokrmoch ako aj obstaraním novej inovatívnej technológie a jej zavedením do výroby pre prípravu týchto nových jedál. Obstaranie licencie a novej inovatívnej technológie zabezpečí žiadateľovi upevnenie jeho postavenia na trhu ako aj zvýšenie konkurencieschopnosti. Ďalším prínosom obstaranej technológie a licencie pre žiadateľa bude zvýšenie objemu produkcie, kvality, rýchlosti, efektívnosti a pružnosti pri príprave jedál s ohľadom na ochranu životného prostredia.

Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou jednej hlavnej aktivity projektu "Začatie a rozvoj podnikania MSP" počas 18 mesiacov, v rámci ktorých budú naplnené cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov:

- Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové;

- Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre
firmu nové;

- Počet podnikov, ktoré dostávajú granty;

- Počet podporených nových podnikov;

- Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch;
- Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín;

- Počet získaných certifikátov.

Jedná sa o typ inovácie pre podnik, ktorý zabezpečí inováciu produktu resp. uvedenie nového produktu na trh. Realizácia projektu bude prebiehať v prenajatých priestoroch v okrese Bardejov.

Viac
Subjekt
EVENT 4 YOU s.r.o.
Miesta realizácie
Bardejov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2018 - 01.03.2020
Celková suma
333,038 €
Vlastné zdroje
133,215 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
313F96000001 - Začatie a rozvoj podnika…
Typ
Podpora nových a za…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
22.04.2020
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených nových podnikov
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
2,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet získaných certifikátov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
2,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov IČO
Názov
EVENT 4 YOU s.r.o.
IČO
48141909
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.