Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Vyzvanie na predloženie národného projektu s názv…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 1 26,143,110 € 25,492,824 €
Volanie

Vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný fi…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá UZAVRETA 1 21,675,557 € 41,150,000 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Výskumná agentúra

Stiahnutá OTVORENA 0 17,700,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Výskumná agentúra

Stiahnutá OTVORENA 0 5,900,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Výskumná agentúra

Stiahnutá OTVORENA 0 200,000,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu i…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Stiahnutá OTVORENA 0 75,000,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Výskumná agentúra

Stiahnutá OTVORENA 0 288,000,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Stiahnutá OTVORENA 0 200,000,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Stiahnutá OTVORENA 0 17,000,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Výskumná agentúra

Stiahnutá UZAVRETA 0 15,000,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Výskumná agentúra

Stiahnutá UZAVRETA 0 18,000,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 0 12,000,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Uzavretá UZAVRETA 0 63,072,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Uzavretá UZAVRETA 0 107,712,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Uzavretá UZAVRETA 0 36,000,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Uzavretá UZAVRETA 0 47,520,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Uzavretá UZAVRETA 0 33,696,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Vyhlásená OTVORENA 0 20,000,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Vyhlásená OTVORENA 0 1,500,000 € 0 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Vyhlásená OTVORENA 0 40,000,000 € 0 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.