Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Vyzvanie pre finančné nástroje OP VaI

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 4 79,823,529 € 79,823,529 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 5 2,000,000 € 452,562 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 5 10,000,000 € 1,040,267 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Výskumná agentúra

Uzavretá OTVORENA 4 17,700,000 € 19,469,234 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 4 1,050,000 € 571,429 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 2 48,000,000 € 7,542,439 €
Volanie

Vyzvanie na predloženie národného projektu s názv…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 1 35,577,000 € 35,577,000 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Výskumná agentúra

Uzavretá OTVORENA 2 5,900,000 € 5,858,993 €
Volanie

Vyzvanie na predloženie národného projektu s názv…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 1 37,000,000 € 32,033,792 €
Volanie

Vyzvanie na predloženie národného projektu s názv…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 1 44,788,234 € 44,786,717 €
Volanie

Vyzvanie na predloženie národného projektu s názv…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 1 8,473,564 € 8,473,564 €
Volanie

Vyzvanie na predloženie národného projektu s názv…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 1 13,113,978 € 12,981,770 €
Volanie

Vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný fin…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá UZAVRETA 1 3,499,991 € 3,499,360 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Vyhlásená OTVORENA 1 28,000,000 € 10,525,854 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Uzavretá OTVORENA 1 15,000,000 € 29,941,629 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 2 750,000 € 214,286 €
Volanie

Vyzvanie na projekty technickej pomoci Výskumnej …

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Vyhlásená OTVORENA 1 1,210,400 € 1,455,559 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 1 34,000,000 € 965,659 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 1 24,000,000 € 886,345 €
Volanie

Vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný fi…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá UZAVRETA 1 40,000,000 € 39,867,503 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.