Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 9 3,146,552 € 3,994,283 €
Volanie

Zlepšenie/zvyšovanie administratívnych kapacít

Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlásená OTVORENA 5 584,616 € 538,600 €
Volanie

Komunikačné činnosti

Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlásená OTVORENA 3 50,000 € 11,961 €
Volanie

Vykonávanie operačného programu

Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlásená OTVORENA 2 90,000 € 10,130 €
Volanie

Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

Pôdohospodárska platobná agentúra

Stiahnutá OTVORENA 2 1,727,730 € 545,606 €
Volanie

Recirkulačné systémy

Pôdohospodárska platobná agentúra

Stiahnutá OTVORENA 2 614,304 € 1,112,978 €
Volanie

Štúdie

Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlásená OTVORENA 2 100,000 € 21,060 €
Volanie

Národné informačné a propagačné kampane

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá UZAVRETA 2 882,000 € 857,636 €
Volanie

Obnova existujúcich produkčných zariadení

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 2 1,586,594 € 978,541 €
Volanie

Iné aktivity technickej pomoci

Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlásená OTVORENA 1 37,484 € 12,000 €
Volanie

Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produkto…

Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlásená UZAVRETA 1 180,000 € 127,117 €
Volanie

Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné…

Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlásená OTVORENA 1 329,137 € 55,360 €
Volanie

Produktívne investície do akvakultúry - výstavba …

Pôdohospodárska platobná agentúra

Stiahnutá OTVORENA 1 1,727,730 € 498,439 €
Volanie

Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok z…

Pôdohospodárska platobná agentúra

Stiahnutá OTVORENA 1 86,387 € 18,574 €
Volanie

Produktívne investície do akvakultúry - výstavba …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 1 1,010,321 € 695,990 €
Volanie

Hodnotenie

Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlásená OTVORENA 0 75,000 € 0 €
Volanie

Kontrola a audit

Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlásená OTVORENA 0 0 € 0 €
Volanie

Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovn…

Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlásená OTVORENA 0 329,137 € 0 €
Volanie

Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, pro…

Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlásená OTVORENA 0 1,316,548 € 60,204 €
Volanie

Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej h…

Pôdohospodárska platobná agentúra

Stiahnutá OTVORENA 0 86,387 € 0 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.