Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 498 54,634,430 € 61,202,313 €
Volanie

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 238 81,008,467 € 78,649,796 €
Volanie

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 102 39,644,132 € 40,823,578 €
Volanie

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 115 99,335,473 € 98,888,011 €
Volanie

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemoto…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 98 81,830,693 € 72,049,615 €
Volanie

Financovanie implementácie stratégie CLLD

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 61 73,849,713 € 47,396,352 €
Volanie

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpa…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 34 82,423,305 € 50,596,693 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 35 70,000,000 € 28,608,576 €
Volanie

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti ve…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 31 37,305,053 € 36,309,961 €
Volanie

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a ce…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 29 144,114,640 € 113,830,850 €
Volanie

Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 14 59,413,353 € 24,257,425 €
Volanie

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 105 16,800,000 € 13,588,615 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 15 70,000,000 € 77,059,838 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 13 83,314,681 € 122,344,258 €
Volanie

Podpora efektívnej implementácie IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 7 12,520,808 € 10,267,886 €
Volanie

Podpora efektívnej implementácie IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá UZAVRETA 16 3,456,143 € 4,268,116 €
Volanie

Vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 11 6,543,800 € 5,994,387 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 7 28,379,452 € 6,678,666 €
Volanie

Mzdové zabezpečenie administratívnych kapacít SO …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá UZAVRETA 15 2,939,210 € 3,527,600 €
Volanie

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 5 4,803,697 € 5,568,062 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.