Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 378 54,634,430 € 44,528,941 €
Volanie

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 238 81,008,467 € 78,649,796 €
Volanie

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 110 99,335,473 € 98,910,630 €
Volanie

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 88 39,531,050 € 36,488,279 €
Volanie

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemoto…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 91 81,830,693 € 59,532,062 €
Volanie

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpa…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 28 55,000,000 € 46,662,044 €
Volanie

Financovanie implementácie stratégie CLLD

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 24 73,849,713 € 24,195,173 €
Volanie

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti ve…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 30 37,305,053 € 36,091,367 €
Volanie

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a ce…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 27 144,114,640 € 113,830,850 €
Volanie

Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 11 67,449,470 € 19,806,683 €
Volanie

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 98 16,800,000 € 13,536,373 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Ministerstvo zdravotníctva SR

Uzavretá UZAVRETA 15 70,000,000 € 77,059,838 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Ministerstvo zdravotníctva SR

Uzavretá OTVORENA 13 83,314,681 € 122,344,258 €
Volanie

Podpora efektívnej implementácie IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá UZAVRETA 16 3,456,143 € 4,268,116 €
Volanie

Podpora efektívnej implementácie IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 5 12,520,808 € 9,149,922 €
Volanie

Vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 11 6,543,800 € 5,994,387 €
Volanie

Mzdové zabezpečenie administratívnych kapacít SO …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá UZAVRETA 15 2,939,210 € 3,527,600 €
Volanie

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 5 4,803,697 € 5,568,062 €
Volanie

Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP v r…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá UZAVRETA 1 111,388,554 € 139,249,179 €
Volanie

Modernizácia vozidlového parku autobusov mestskej…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá UZAVRETA 3 21,200,000 € 28,769,571 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.