Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 587 54,634,430 € 63,888,693 €
Volanie

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 239 81,008,467 € 78,353,541 €
Volanie

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 126 39,644,132 € 46,226,241 €
Volanie

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 115 99,335,473 € 98,888,011 €
Volanie

Financovanie implementácie stratégie CLLD

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 104 74,406,308 € 65,424,343 €
Volanie

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 48 17,678,051 € 14,847,607 €
Volanie

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemoto…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 124 83,293,724 € 83,563,263 €
Volanie

Podpora poskytovania nových a existujúcich sociál…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá UZAVRETA 65 72,363,394 € 55,632,066 €
Volanie

Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MS…

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 268 67,860,548 € 47,233,090 €
Volanie

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpa…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 61 82,423,305 € 87,493,506 €
Volanie

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti ve…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 33 37,305,053 € 37,646,349 €
Volanie

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 33 13,484,458 € 18,363,635 €
Volanie

Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 18 59,413,353 € 31,788,705 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 35 70,000,000 € 28,608,576 €
Volanie

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a ce…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 30 144,114,640 € 113,830,850 €
Volanie

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 105 16,800,000 € 13,588,615 €
Volanie

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a ce…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 19 117,679,950 € 103,147,047 €
Volanie

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojenýc…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 98 11,000,000 € 15,130,526 €
Volanie

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti ve…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Vyhlásená OTVORENA 12 23,474,559 € 22,951,774 €
Volanie

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na…

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka S…

Uzavretá OTVORENA 11 17,954,025 € 21,841,660 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.