Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jaz...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Uzavretá OTVORENA 369 54,634,430 € 44,303,638 €
Volanie

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Uzavretá OTVORENA 238 81,008,467 € 78,868,596 €
Volanie

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Uzavretá OTVORENA 107 99,335,473 € 95,520,895 €
Volanie

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Vyhlásená OTVORENA 81 39,268,458 € 31,857,111 €
Volanie

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemo...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Vyhlásená OTVORENA 84 81,830,693 € 57,822,322 €
Volanie

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Uzavretá OTVORENA 29 37,305,053 € 36,091,367 €
Volanie

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Uzavretá OTVORENA 26 144,114,640 € 107,370,862 €
Volanie

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie od...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Uzavretá OTVORENA 17 55,000,000 € 49,437,570 €
Volanie

Podpora prechodu poskytovania sociálnych služie...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Vyhlásená OTVORENA 11 67,449,470 € 14,817,140 €
Volanie

Financovanie implementácie stratégie CLLD

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Vyhlásená OTVORENA 11 73,849,713 € 14,010,598 €
Volanie

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojený...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Vyhlásená OTVORENA 85 16,800,000 € 12,817,171 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný fin...

Ministerstvo zdravotníctva SR

Uzavretá UZAVRETA 15 70,000,000 € 77,059,838 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný fin...

Ministerstvo zdravotníctva SR

Uzavretá OTVORENA 11 83,314,681 € 122,344,258 €
Volanie

Podpora efektívnej implementácie IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Uzavretá UZAVRETA 16 3,456,143 € 4,268,116 €
Volanie

Podpora efektívnej implementácie IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Vyhlásená OTVORENA 5 12,520,808 € 9,149,922 €
Volanie

Vypracovanie strategických dokumentov pre oblas...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Uzavretá OTVORENA 11 6,543,800 € 5,994,387 €
Volanie

Mzdové zabezpečenie administratívnych kapacít S...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Uzavretá UZAVRETA 15 2,939,210 € 3,527,600 €
Volanie

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Uzavretá OTVORENA 3 4,803,697 € 3,792,873 €
Volanie

Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP v...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Uzavretá UZAVRETA 1 111,388,554 € 139,249,179 €
Volanie

Modernizácia vozidlového parku autobusov mestsk...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Uzavretá UZAVRETA 3 21,200,000 € 28,769,571 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.